donderdag

Welkom op deze webpagina


Waarschijnlijk heb je je aangemeld voor de doop van je kind of wil je dat gaan doen.


Dan kan deze pagina je helpen bij de voorbereiding.

 


De geboorte van een kindje

Jullie zijn vader en moeder geworden van een kindje. Nieuw leven, zo mooi en kostbaar. Van harte geluk gewenst met de geboorte.

Nu wil je natuurlijk niets liever dan het allerbeste voor je kind delen, het meegeven wat ‘goed’ is in jullie ogen, en daarbij hoort ook: het de schat van het doopsacrament meegeven.

Toch stellen veel ouders zich ook vragen rond de doop. Moeten wij ons kind wel laten dopen?

Moeten wij niet méér weten waar we aan beginnen voordat we ons kind laten dopen...?

  Waarom je kind laten dopen?

Het kind dat wordt gedoopt ontvangt de kiem van het eeuwig leven, en de vrijheid van de kinderen Gods. Het wordt lid van de Kerk en daarin kan de gave die bij de doop wordt meegegeven zich verder ontwikkelen en groeien.

Daarom wordt het kind door God uitgekozen aan het begin van zijn leven en krijgt het de mogelijkheid om in vrijheid de wil van God te zoeken in zijn verdere leven. Het kind gaat leven als leerling van Jezus.

Het doopsel is de toegangspoort naar het christelijk leven en geeft toegang tot de andere sacramenten van de Kerk.

  • Willen jullie dat als ouders?
  • Willen jullie een echte keuze maken die ook jullie eigen leven als christen gaat vormen?

Ouders beloven tijdens de doopviering hun kinderen op te voeden in het katholieke geloof. Dat betekent niet alleen een aantal 'normen en waarden' meegeven, of een soort 'bescherming tegen het kwaad'. Dat hoort er wel bij, maar de kern is dat het kind op weg wordt gezet om leerling van Jezus te worden. Het kind groeit op in een gezin waar actief wordt gewerkt om Jezus te leren kennen, en deel te nemen aan het leven van de parochie. Dat betekent: leren bidden, leven vanuit het evangelie. Dopen is geen eenmalige gebeurtenis bij de doopviering, maar een eerste stap die daarna een levenslange keuze voor Jezus en de Kerk met zich meebrengt.

Een parochie mag van ouders die hun kind aanbieden voor de doop verwachten, dat ze de belofte van de doop serieus nemen. Wij dopen als Kerk alleen kinderen en baby's, als de ouders garant staan voor het vervolg. Kinderen dopen die vervolgens opgroeien zonder een levende band met Jezus, is niet de bedoeling. De parochie vormt een gemeenschap waarin kinderen en gezinnen met Jezus kunnen groeien als leerling. Wie dat wil ervaren, is van harte welkom. Wie wel de doop wil, maar niet het vervolg, heeft er niets aan. Dat is als een boompje planten en die daarna nauwelijks meer water geven.

Meestal is het daarom beter om kinderen (nog) niet te dopen, als er in het gezin geen basis wordt gelegd voor een leven met Jezus. Het is misschien verstandiger om de doop uit te stellen tot het moment dat u als gezin en/of het kind zelf daar aan toe is. 

 


Kiezen

Ga verder met een van de pagina's in het menu om meer te leren over de doop en jullie keuze echt van harte te kunnen maken.

Lees daarom niet alleen de praktische dingen over 'aanmelden', maar ook wat de betekenis is om christen te zijn: leerling van Jezus. En als je echt alles wilt weten en een beetje gewend bent aan inhoudelijke onderwerpen, lees dan bij de meest rechtse knop alles over de 'betekenis en het sacrament'. 


Een goede voorbereiding op de doop van je kind !(Wil je voor de Kerk trouwen als je nog niet kerkelijk gehuwd bent? Vraag de parochie en kijk vast op: https://huwelijksvoorbereiding.blogspot.com/ )


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Welkom op deze webpagina

Waarschijnlijk heb je je aangemeld voor de doop van je kind of wil je dat gaan doen. Dan kan deze pagina je helpen bij de voorbereiding. ...